telefoon: (033) 299 60 56
fax: (033) 298 03 86
e-mail: info@rovas.nl

Werkgebieden  

Actuariaat

Alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van leven- en pensioenactuariaat. Hierna gaan we kort in op de diverse deelgebieden (enuntiatieve opsomming).

Conversie

Bij conversies van leven- en pensioenportefeuilles is actuariële gelijkwaardigheid een vereiste. Wij kunnen u hierbij de helpende hand bieden.

Audit Trail

In het hudige Solvency II tijdperk wordt het aanleggen van audit trails steeds belangrijker. Door een spoor aan te leggen van brongegevens naar verslagleggingsgegevens en projectiegegevens, kan worden aangetoond dat de juiste gegevens zijn gebruikt. We maken hiervoor bijvoorbeeld gebruik van hashtotalen en overpaktechnieken.

Rekentools

Het ontwikkelen van rekentools vraagt specifieke kennis. Wij kunnen u hierbij helpen of zelfs de hele ontwikkeling voor u uitvoeren.

Microsoft Office toepassingen

MS-Excel is de meest gebruikte toepassing binnen het Actuariaat. Wij kunnen de helpende hand bieden bij o.a. het bouwen van actuariële functies in Excel met behulp van VB(A).

Bouwen van totale offertetools met integratie van MS-Excel (voor de berekeningen), MS-Access (voor de data-opslag) en MS-Word (voor de presentatie) behoren tot de mogelijkheden.

De verschillende programma's van Microsoft Office zijn daarnaast uitermate geschikt voor prototyping.